วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง มอบถุงยังชีพผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-19 จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง