วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายพรชัย ไขสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยกำนันตำบลดาวเรือง , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลดาวเรือง , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลดาวเรือง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ดาวเรือง ลงพื้นที่ประชุมประชาคมร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ณ วัดป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี