วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อนำส่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดสระบุรี เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพบ้าน