วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนน บริเวณถนนซอยวัดแพะโคก ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี