วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้บริหารฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , ปภ.จสระบุรี , ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ , ปกครอง อ.เมืองสระบุรี ,กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่ รพ.สต. , เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพนักงาน อบต.ดาวเรือง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ณ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองตรงข้ามศาลจังหวัดสระบุรี โดยมีนายกฤตภาส อิสราพานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการในพิธี