วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในวาระการประชุม นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้กล่าวคำแถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยมีนางรัตนา กองจุ๋ย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานการประชุม