วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยรองนายกฯ, เลขาฯ , ปลัดฯ , รองปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชาคมหมู่บ้าน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน กับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลดาวเรือง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง