ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำตรายางประทับลงบนบัตรเลือกตั้ง สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-002020/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุพลาสติกใส สำหรับใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ขนาด 4×8 เมตร สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/10/2564