ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ดาวเรือง จำนวน 7 คน ชนิด ยู เอช ที 200 ซีซี รสจืด (ดื่มระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565) จำนวน 147 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุจราจร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ขนาด 4 x 12 เมตร สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/12/2564