ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 7 คน ชนิดนมยู เอช ที รสจืด ขนาด 200 มล. รสจืด (ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) จำนวน 19 วัน 133 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 18 รายการ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง12/01/2565