ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 48 0002) โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-6533 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 62 0003) โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง Honda GX 35 (หมายเลขครุภัณฑ์ 711 61 0001) โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน 4 รายการ15/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 48 0002) โดยการเปลี่ยนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ CANON รุ่น G2010 โดยการเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/2565