วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้นายกล้าณรงค์ ไชยเสน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดาวเรือง ร่วมกับ อสม.ตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี