ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/04/2565