ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2565