วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 (ห้องประชุม 2) โดยมีนางรัตนา กองจุ๋ย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานการประชุม