วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดาวเรือง ลงพื้นที่ส่งน้ำให้กับครัวเรือนที่น้ำประปาไม่ไหล เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อครัวเรือนเบื้องต้น ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี