วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยรองนายกฯ , ปลัดฯ , รองปลัดฯ , ประธานสภาฯ , สมาชิกสภาฯ , กำนันตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง , ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาการทอผ้าลายก้ามปู ผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการในพิธี