ดาวโหลดไฟล์ที่นี่ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง