วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ประเภทวิดีทัศน์ ดุษดีคาราโอเกะ ร่วมกับอำเภอเมืองสระบุรี และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระบุรี ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี