วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการส่งมอบถังขยะตามคำร้องขอถังขยะ จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง , จุดที่ 2 ในพื้นที่หมู่ 1 ดาวเรือง บริเวณหมู่บ้านประทับใจ เฟส 1 และจุดที่ 3 ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลดาวเรือง บริเวณซอยบ้านนางหนูลิ้ม ประปิว