วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาสินค้าชุมชน ประจำปี 2565 ของกองสวัสดิการสังคม ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู่ที่สนใจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 (ห้องประชุม 2)