วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิสังคม ลงพื้นที่ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เพื่อช่วยเหลือเคสผู้ไร้ที่พึ่งอาศัยศาลารอรถ หมู่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี