วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กิ่งหักใกล้บ้านหลังคาครัวเรือนและหักหล่นพลาดถนนในพื้นที่หมู่ 2 , 3 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี