วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และปลัดฯ ลงพื้นที่สำรวจถนน รางระบายน้ำ ที่ต้องแก้ไขปัญหา ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี