วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วย ปลัดฯ , รองปลัด , เจ้าหน้าที่ อบต.ดาวเรือง และผู้นำชุมชน ลงประชาคมแก้ไขปัญหาเรื่องรางระบายน้ำร่วมกับชาวบ้าน ของหมู่บ้านประเสริฐสุข หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี