วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้ปลัดฯ , รองปลัด และเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำจากท่อระบายน้ำที่ไหลเข้าบ้านประชาชน เนื่องจากฝนตกหนัก ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี