หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และข่าวสารภายในจังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลนาโฉง วาระการประชุม การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ฯลฯ

0
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยรองนายกฯ , เจ้าหน้าที่กองช่าง และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ดาวเรือง ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลนาโฉง วาระการประชุม การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ฯลฯ ณ วัดหงษาดาราวาส หมู่ 1 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง

0
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพรชัย ไขสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ อบต.ดาวเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในแหล่งชุมชน วัด ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง รอบ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในแหล่งชุมชน วัด ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ขอแจ้งงดให้บริการกองคลังชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 7 – 19 พฤษภาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ขอแจ้งงดให้บริการกองคลังชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 7 - 19 พฤษภาคม 2564) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สามารถติดต่อราชการได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ติดต่อประสานงานได้ที่ คุณปรีดาภรณ์ สุยะต๊ะ (ผู้อำนวยการกองคลัง)หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 0806164

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริเวณศาลาการเปรียญ วังหงษ์ดาราวาส (ในงานสวดพระอภิธรรม) หมู่ 1 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริเวณศาลาการเปรียญ วังหงษ์ดาราวาส (ในงานสวดพระอภิธรรม) หมู่ 1 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในแหล่งชุมชน วัด ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในแหล่งชุมชน วัด ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพการผลิต และบรรจุภัณฑ์ ของโรงงาน TPI PL(ไทยพลาสติก จำกัด) ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพการผลิต และบรรจุภัณฑ์ ของโรงงาน TPI PL(ไทยพลาสติก จำกัด) ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันเสาร์ที่ 10 เษายน 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองพร้อมด้วย ปกครองอำเภอเมืองสระบรี ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง , อสม.ตำบลดาวเรือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณจุดตรวจหน้าซุ้มทางเข้าถนนเส้นปากบาง โดยมีนายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดโครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน (คสล.) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกลุ่มบ้านนางกาหลง ศรีฉาย หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน (คสล.) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกลุ่มบ้านนางกาหลง ศรีฉาย หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)