หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และข่าวสารภายในจังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ยืนยันตัวตนผู้พิการฯ และสำรวจ ศพด. ในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ยืนยันตัวตนผู้พิการฯ และสำรวจ ศพด. ในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อตามแหล่งชุมชน , วัด , รพ.สต. และสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ปลัดฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ , อสม. , ปค. และ รพ.สต.ดาวเรือง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อตามแหล่งชุมชน , วัด , รพ.สต. และสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน ให้ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง และ รพ.สต.ดาวเรือง กระจายสู่ชุมชนในพื้นที่ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน ให้ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง และ รพ.สต.ดาวเรือง กระจายสู่ชุมชนในพื้นที่ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง

ลงพื้นที่ สำรวจ ครอบครัว ศพค. , สำรวจพลังงาน และสำรวจผู้พิการ กองทุนฟื้นฟู 9ล ในพื้นที่ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ สำรวจ ครอบครัว ศพค. , สำรวจพลังงาน และสำรวจผู้พิการ กองทุนฟื้นฟู 9ล ในพื้นที่ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

การประชุมสภาสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 2

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดการประชุมสภาสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 2 โดยมีนางสุภาวดี ออดดี ประธานสภา อบต.ดาวเรือง เป็นประธานการประชุม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง การโอนงบเงินประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง การโอนงบเงินประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง