หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และข่าวสารภายในจังหวัดสระบุรี

หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ดาวโหลดไฟล์เอกสาร : ใบสมัรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ดาวโหลดไฟล์เอกสาร : ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ดาวโหลดไฟล์เอกสาร : ใบสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวโหลดไฟล์เอกสาร : ตัวอย่างการกรอกใบสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน ของโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดโตนด หมู่ 6 ตำบลดาวเรือง

วันพุธที่ 15 กันายายน 2564 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหารฯ , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่เข้าร่วมการประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนผ่านผู้นำชุมชน ของโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชน ณ วัดโตนด หมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ

รับมอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแผ่นซีดี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงงานชุมชน

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยรองนายกฯ และรองปลัดฯ รับมอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแผ่นซีดี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข็มแข็ง อปท. กระตุ้นจิตสำนึก การประหยัดพลังงานประหยัดทรัพยากร ให้ประชาชน และหน่วยงานราชการทราบ จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี

ประชุมสภาสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดการประชุมสภาสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 โดยมีนางสุภาวดี ออดดี ประธานสภา อบต.ดาวเรือง เป็นประธานการประชุม

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้ นางวัฒนา ทัดสารี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และ อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง

ลงพื้นที่ ตรวจสอบเคสขอความช่วยเหลือตามหนังสือร้องเรียน รายนางสมพร บานแย้ม หมู่ 1 ตำบลนาโฉง

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ ตรวจสอบเคสขอความช่วยเหลือตามหนังสือร้องเรียน รายนางสมพร บานแย้ม หมู่ 1 ตำบลนาโฉง กรณีผู้ร้องและครอบครัวได้รับควาทลำบาก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี