หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และข่าวสารภายในจังหวัดสระบุรี

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยรองนายกฯ , รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดาวเรือง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี

เปิดศูนย์การเรียนรู้ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์วงค์ลำใย หมู่ 2 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้นายสมบูรณ์ รักขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์วงค์ลำใย หมู่ 2 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ และนายพรชัย ไขสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี

ร่วมมอบบ้านให้กับนางโนรี จวงพลงาม ผู้ได้รับผลกระทบภัยวาตภัย ณ บ้านเลขที่ 26 หมู่ 3 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยนายพรชัย ไขสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง , คณะบริหารฯ , รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดาวเรือง ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้านให้กับนางโนรี จวงพลงาม ผู้ได้รับผลกระทบภัยวาตภัย ณ บ้านเลขที่ 26 หมู่ 3 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรี ศรัณวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน

ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยคณะบริหารฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ , พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง , ปกครองอำเภอเมืองสระบุรี , กำนันตำบลดาวเรือง , ผู้ใหญ่บ้านตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง , รพ.สต.ดาวเรือง , อสม.ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง , ทหาร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณบ้านผู้ป่วย และบริเวณรัศมี 100 เมตร ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณบ้านผู้ป่วย และบริเวณรัศมี 100 เมตร ครั้งที่ 2 ในรอบ 1 สัปดาห์ ในพื้นที่หมู่บ้านสมถวิล หมู่ 2 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ดาวเรือง ร่วมมอบโล่คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดสระบุรี และมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ปูชนียบุคคล อาจารย์เฉลย มหัทธนอาตม์ ตามลำดับ ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ บริเวณวัดโตนด

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง , ปกครองอำเภอเมืองสระบุรี , กำนันตำบลดาวเรือง , ผู้ใหญ่บ้านตำบลดาวเรือง , รพ.สต.ดาวเรือง , อสม.ตำบลดาวเรือง , ทหาร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ บริเวณวัดโตนด หมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ตรวจสอบบ้านผู้ประสบภัย รายนางโนรี จวงพลงาม หมู่ 3 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี