หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และลงทะเบียนเด็กแรกเกิด กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองสถิติผู้มาติดต่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย และผู้มาติดต่อขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองสถิติผู้มาติดต่อ งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คำแถลงนโยบายของนายสว่าง  สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดาวเรืองอำเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี วันที่  23 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ *********************เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองที่เคารพ และเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง...

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564