หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

ตำแหน่งทันตสาธารณสุข

0
ตำแหน่งทันตสาธารณสุข สังกัด สำนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ นางโสภา พุ่มเจริญ

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ นายปรเสริฐศักดิ์ สุวรรณโชติ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

0
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ นางปรีดาภรณ์ สุยะต๊ะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

0
ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563