องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

แผนที่ตำบลดาวเรือง-นาโฉง

ระบบถ่ายทอดสด (Live)

เฝ้าระวังโรคโควิด19 ประจำจังหวัดสระบุรี

คำร้องออนไลน์ ( e-Services )

e-GP :: ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เก็บผักตบชวา ในบึงป่าสัก หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

0
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เก็บผักตบชวา ในบึงป่าสัก หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลดาวเรือง

0
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้ นางวัฒนา ทัดสารี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ดาวเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลดาวเรือง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้ก่อไผ่ล้มขวางถนน​ ในพื้นที่หมู่ 7​ ตำบลดาวเรือง​

0
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้ก่อไผ่ล้มขวางถนน​ ในพื้นที่หมู่ 7​ ตำบลดาวเรือง​ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

0
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลนาโฉง วาระการประชุม การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ฯลฯ

0
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยรองนายกฯ , เจ้าหน้าที่กองช่าง และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ดาวเรือง ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลนาโฉง วาระการประชุม การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ฯลฯ ณ วัดหงษาดาราวาส...

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง

0
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพรชัย ไขสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ อบต.ดาวเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในแหล่งชุมชน วัด ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง รอบ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในแหล่งชุมชน วัด ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ขอแจ้งงดให้บริการกองคลังชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 7 – 19 พฤษภาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ขอแจ้งงดให้บริการกองคลังชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 7 - 19 พฤษภาคม 2564) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สามารถติดต่อราชการได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ติดต่อประสานงานได้ที่ คุณปรีดาภรณ์ สุยะต๊ะ (ผู้อำนวยการกองคลัง)หมายเลขโทรศัพท์ 089 -...

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริเวณศาลาการเปรียญ วังหงษ์ดาราวาส (ในงานสวดพระอภิธรรม) หมู่ 1 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริเวณศาลาการเปรียญ วังหงษ์ดาราวาส (ในงานสวดพระอภิธรรม) หมู่ 1 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Untitled